Спортен ауспух 

Спортни ауспуси и накрайници, с гарантирано

качество, изработени от неръждаема стомана SS 304

Предлагаме и специализиран монтаж на аупуси

Спортно гърне

Спортен ауспух SMRS7006

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 89мм
Обща дължина: 622мм

Спортен ауспух SMRS7011/7011-DS

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 101мм
Обща дължина: 515мм/518мм

Спортен ауспух SMRS7014

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 76мм
Обща дължина: 386мм

Спортен ауспух SMRS7020

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 101мм
Диаметър на корпуса: 145мм
Обща дължина: 513мм

Спортен ауспух SMRS7021

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 104мм
Обща дължина: 518мм

Спортен ауспух SMRS7024

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 101мм
Дължина на корпуса: 295мм
Диаметър на корпуса: 145мм
Обща дължина: 536мм

Спортен ауспух SMOD5006

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 76мм
Дължина на корпуса: 355мм
Корпуса: 203мм x 127мм
Обща дължина: 624мм

Спортен накрайник SMTS4005

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 95x57мм
Обща дължина: 190мм

Спортен накрайник SMTD1007

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 76мм
Обща дължина: 177мм

Спортен накрайник SMTD1024

Вход диаметър: 50мм
Изходен диаметър: 80x68мм
Обща дължина: 165мм

Спортен накрайник SMTD1040A/B/C

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 76мм/89мм/101мм
Обща дължина: 203мм

Спортен накрайник SMTD1039/SMTD1039L

Вход диаметър: 63мм/57мм
Изходен диаметър: 144мм/72мм
Обща дължина: 304мм/177мм

Спортен накрайник SMTD1043

Вход диаметър: 81x50мм
Изходен диаметър: 99x76мм
Обща дължина: 136мм

Спортен накрайник SMTT2002/SMTT2002S

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 89мм
Обща дължина:  305мм

Спортен накрайник SMTT2004

Вход диаметър: 59мм
Изходен диаметър: 89x79мм
Обща дължина: 239мм

Спортен накрайник SMTT2007

Вход диаметър: 61мм
Изходен диаметър: 78x58мм
Обща дължина: 218мм

Спортен накрайник SMTT2012L/SMTT2012R

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 279x68мм
Обща дължина: 304мм

Спортен накрайник SMTT2014

Вход диаметър: 57мм
Изходен диаметър: 89мм
Обща дължина: 317мм